E V E NTS
XINDA MOTOR
Summit... Clients Visit... Exhibition...
  1. Home
  2. Exhibition

EV industry long-awaited Jinan Electric Vehicle Show is about to kick off

Date:2022-08-12   Author:XINDA MOTOR
EV industry long-awaited Jinan Electric Vehicle Show is about to kick off

The "2022 18th China (Jinan) New Energy Vehicle and Electric Vehicle Exhibition" with the theme of "New Energy Electric Vehicles Leading the Future" will be held in Shandong International Convention and Exhibition Center on August 25-27, 2022.

Exhibition schedule

August 24 Tianneng Group

2022 China (Jinan) New Energy Electric Vehicle Industry Development ConferenceAugust 24

Welcome dinner for the 18th China (Jinan) New Energy Vehicle and Electric Vehicle Exhibition in 2022August 25-27

2022 The 18th China (Jinan) New Energy Vehicle Electric Vehicle Exhibition


2022 China (Jinan) Battery Industry Expo and Lithium Battery Industry Exhibition


"Quancheng Shopping" 2022 Jinan Consumer Season - Jinan Electric Vehicle Exchange Festival and Exhibition

Some exhibitor brands

SAIC, Hongri, Shenghao, Dongwei, Hantang, Yunlei, Jinhaoyun, Longqi, Hongxida, Youmi, Mingjue, Haiquan, Ao Niu, Aixiang, Weijia, Golden Ant, Shengyada , Xinlilai, Thunder Emperor, Beiyi, Rambo, Yunhaojue, Shuangma, Yuqiang, Shuanggan, Joma, Xinxiang, Qiaoge, Shangdian, Fengyinghongpao, Fusheng, Century Wind, Xiaopeng, Jingyi, Hengkuo, Meidi, Meiya, Liying, Kunpeng, Lujia, Xiangyuan, Xiaozhu, Damai, Juli, Tianmei, Dike, Ruixing, Dinghong, True Love Xiaoke , Ruima, Yuhu, Hengsheng Jinhe, Fengchi, Qiaoke, Baode, Hongdi, Liye, Meipeng, Boma, Jinmei, Maifeng, Everest Yiyang, Dongxiang, Aifu, Hongyan, Xiaoge, Qiaoke, Wanhao, Hongdi, Yishun, Lijun, Tesma, Macro Ant, Sumeijie, Mond, Tesma, Baodao, Jinxun Locomotive, Dingpeng, Lulida, Patrol Eagle, Zhesi, Lanxing, Wei Ang, Aimeng, Fuyao, Hengchuan, Xinbo Leng, Guiyou, Saishuo, Tianyi, Keyuan, Guiyou, Wenpai, Jinju, Dingpeng, Xinde, Yutong , Yalin, Youbaid, Kunyuan, Tianneng, Chaowei, Kangyang, Wanyang, Jingkong, Tianhe, Jingshuo, Bosen, Feihang, Litong, etc.


After more than ten years of development, the exhibition has continuously upgraded and innovated, and has formed a professional exhibition integrating new energy vehicles, low-speed electric vehicles, electric motorcycles, electric tricycles, electric two-wheelers and parts. It is my country's new energy vehicle electric vehicle. The best trade display platform for industry exchanges, releasing new products and enhancing brand image. It has become the vane of the development of my country's new energy vehicle and electric vehicle industry, and is currently the most influential new energy vehicle and electric vehicle industry event in China.